Initiativärende vid Miljö och Stadsbyggnadsnämndens möte 2019-03-20 gällande dispens för FMCK att fortsätta sin verksamhet på Hovdala. | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Initiativärende vid Miljö och Stadsbyggnadsnämndens möte 2019-03-20 gällande dispens för FMCK att fortsätta sin verksamhet på Hovdala.

FMCK Hässleholm utövar enduro på Hovdala för såväl vuxna som ungdomar och barn. Framgångar på olika tävlingar runt om i landet och utomlands som satt Hässleholm på kartan.
Även FMCK Hässleholms egna SM och USM-tävlingar röner stor uppmärksamhet från hela Sverige, då det brukar vara första tävlingen på året där det körs på barmark. Förutom enduroåkning fungerar det området också som övningsområde för ordonnanser, vilka verkar inom totalförsvaret och bistår även polis och räddningstjänst vid fara för person eller samhället i stort.

Vi i SD hade gärna sett att FMCK Hässleholm får fortsätta sin verksamhet på Hovdala, då klubben är nöjd med terrängförutsättningarna och området ligger långt från bebyggelse. I dagsläget finns en frist till den 30/6 2019 men sedan måste flytten fullbordas.

Sverigedemokraterna föreslår därför att miljö och stadsbyggnadsnämnden ger FMCK Hässleholm dispens att verka på Hovdala.

För Sverigedemokraterna 190320

Paul Thurn