Initiativärende ”Idrottshallen på kyrkskolan” Tekniska nämnden 20-03-26 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Initiativärende ”Idrottshallen på kyrkskolan” Tekniska nämnden 20-03-26

Initiativärende

Gällande ”Idrottshallen på kyrkskolan”

Tekniska nämnden
2020-03-26

Då förslag till ny detaljplan för området ”kyrkskolan” i Hässleholm inte vunnit laga kraft och vi misstänker att den kommer överklagas, känns det osannolikt att Hässlehem kommer förvärva denna fastigheten under 2020. En försäljning som denna kan ta 4 till 6 månader att genomföra i kommunen, vilket är ytterligare ett argument för att det ej är någon brådska med att säga upp lokalen.

Det finns alltså ingen anledning att taekwondoföreningen måste lämna lokalen redan till halvårsskiftet 2020.

Under dessa förutsättningar känns det mer rimligt att de lämnar lokalen halvårsskiftet 2021.

Detta gör att ansvarig nämnd får ytterligare tid på sig att finna en lämplig lokal till föreningen samt att föreningen får god tid på sig att förbereda sig och sina medlemmar för flytt.

Sverigedemokraterna yrkar därför

Att ge förvaltningschefen för tekniska förvaltningen i uppdrag att förlänga hyresavtalet till halvårsskiftet 2021 för ovan nämnd lokal med Kultur- och fritidsnämnden.

Ulf Berggren (SD)