Initiativärende i kommunstyrelsen | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Initiativärende i kommunstyrelsen

Undertecknad lämnade in ett initiativärende i kommunstyrelsen gällande ansvaret för planering av nya verksamhetsområden för VA-anläggningar i kommunen. Det verkar finnas en oklarhet var ansvaret ligger och med tanke på ett antal tillkommande verksamhetsområden för VA i framtiden bör detta klarläggas.

Initiativärende VA-plan

 

 

 

//Håkan Spångberg 2017-03-09