Initiativ om att återöppna järnvägsgatan i bägge riktiningar. | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Initiativ om att återöppna järnvägsgatan i bägge riktiningar.

Initiativärende angående återöppnande av järnvägsgatan för mötande trafik, Tekniska nämnden 2018-02-27

Efter ombyggnaden av området framför järnvägsstationen och skapandet av cykelväg mellan Andra avenyn och Tingshusgatan har framkomligheten för bilister blivit ytterst ansträngd. När Järnvägsgatan åter öppnades för trafik var denna enkelriktad mellan Tingshusgatan och Andra avenyn. Med tanke på det stora bilberoendet i kommunen och det faktum att stor lokalkännedom krävs för att ta sig fram i staden med bil vill SD verka för att underlätta för bilisterna.

Med detta i åtanke yrkar Sverigedemokraterna i Hässleholm på:

-Att cykelvägen på Järnvägsgatan mellan Tingshusgatan och Andra avenyn smalnas av till förmån för biltrafiken.

-Att Järnvägsgatan åter blir öppen för trafik i båda riktningarna.

_________________________ Ulf Berggren (SD)