Politik | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Politik

 • Ändringsyrkande från Kommunstyrelsen 2018-02-28

  Ändringsyrkande angående ”Avtal med föreningar på Ljungdala” ärende #6 Kommunstyrelsen 2018-02-28 Sverigedemokraterna var från början emot ett uppköp av...

  0
 • Initiativ om att återöppna järnvägsgatan i bägge riktiningar.

  Initiativärende angående återöppnande av järnvägsgatan för mötande trafik, Tekniska nämnden 2018-02-27 Efter ombyggnaden av området framför järnvägsstationen och skapandet...

  0
 • Interpellation om trygghetskänslan på Resecentrum i Hässleholm

  Inför kommande kommunfullmäktige den 29 augusti har SD ställt följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande: Interpell trygghet resecentrum   //...

  0
 • Reservationer i kommunstyrelsens arbetsutskott

  I kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 augusti 2016 reserverade sig SD i frågan förvärv av fastighet Hässleholm 88:30: 2016-08-17 Res...

  0
 • Reservationer i Omsorgsnämndens arbetsutskott

  I omsorgsnämndens arbetsutskott gjordes reservation gällande budgetåtgärder: 2016-08-16 Res sparåtgärder budget 2016 ON samt i ärendet som gäller översyn...

  0
 • Reservationer i Kommunfullmäktige 13 juni

  Sverigedemokraterna reserverade sig i Trädhusfrågan. Som framgår är det inte försvarligt att fortsätta med den förlustaffär som trädhuset varit...

  0
 • Reservationer och protokollsanteckning

  Vid kommunstyrelsesammanträdet 8 juni lämnades följande reservationer och protokollsanteckning: 2016-06-08 Protokollsanteckning Politisk organinsation KS 2016-06-08 Reservation Folkomröstning KS 2016-06-08...

  0
 • Återvändandecenter

  I en reservation i kommunstyrelsen ville SD att kommunen skall inrätta ett återvändandecenter. Detta i samband med att staten...

  0
 • Reservationer i Kommunstyrelsen

  På dagens Kommunstyrelsesammanträde lämnade Sverigedemokraterna in reservation i en för Hässleholm viktig fråga: KS 2016-05-04 Reservation nybyggnation ensamkommande migranter  ...

  0
 • FMCK på Hovdala

  I senaste Miljönämnden yrkade SD på avslag när det gäller att tidsbegränsa FMCKs verksamhet på Hovdala. Norra Skåne: Miljönämnden...

  0