Besparingar är helt nödvändiga | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Besparingar är helt nödvändiga

Vi vill bemöta Vänsterpartiet som genom sin representant Magnus Åkeborn ifrågasätter Hässleholm Kommuns nya politiska vindar.

Valet i september gjorde SD till kommunens största parti och petade ner S till en andra plats vilket bevisar att missnöjet med den förda politiken är stort.

Det rödgröna blocket backade och har nu förklarat sig vara i opposition.

Det finns absolut tre block i Fullmäktige då SD och FV fortsätter sitt valtekniska samarbete och går sin egen väg oberoende av de båda gamla blocken.

Det är uppenbart dock att ingen part kan styra på egen hand utan man får söka stöd för sina idéer genom dialog med andra aktörer.

Det nya styret bestående av restalliansen har ingen lätt uppgift framför sig då flera tunga besparingar kommer att visa sig nödvändiga. Kommunens ekonomi blöder och anledningen till detta är främst att de statliga bidragen för den rekordhöga invandringen har upphört eller uteblivit.

Att assimilera alla nya människor som kommit till kommunen från andra länder och kulturer har visat sig vara precis lika omöjligt som SD alltid hävdat och nu får kommunernas invånare betala räkningen för en fullständigt ansvarslös invandringspolitik utan konsekvensanalys.

Idag finns ingen utsikt att få in nyanlända i samhället och i arbete utan vi fruktar snarare att redan existerande parallellsamhällen kommer öka ytterligare med utanförskap och brottslighet som följd. Detta utanförskap existerar redan i högsta grad i större städer och delvis också i Hässleholm.

Sverigedemokraterna i Hässleholm förordar en mindre kommunal organisation med färre politiker och sammanslagning av nämnder. Vi kommer även att arbeta för en sänkning av de politiska arvodena som vi alltid gjort.

Besparingar är sällan trevliga men ofta nödvändiga och vi vill föregå med gott exempel och börja med att spara på oss själva.

Vi aktiva Sverigedemokrater är en blandning av människor från många olika branscher men vi har det gemensamt att vi ser problemen och vill göra något åt dem istället för att skjuta dem framför oss. Att låna pengar för att få driften att gå runt är ingen långsiktig hållbar lösning utan andra åtgärder behövs.

Invandringspolitiken som är central i vår politik bestäms i riksdagen och den kan vi inte göra så mycket åt från SD Hässleholm.

Vi får fokusera och lägga kraft på kommunala frågor där vi kan påverka istället.

Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att vi får en budget som fungerar.

Det är vår största fråga just nu.

Hanna Nilsson (SD). Ulf Berggren (SD). Sven Lundh (SD)