Att tiga är guld | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Att tiga är guld

I sin ledare 14/4 skriver Katarina Erlingson om hur politiska personer på nationell och lokal nivå bör bete sig under kristider.

Hennes betyg till de olika partiledarna blev olika beroende på hur deras politiska uppfattning stämmer överens med hennes egen. Det sämsta omdömet fick EBT (KD) samt JÅ (SD) för ”rasism” respektive overksamhet.

Det stämmer att Sverigedemokratiska politiker håller en låg profil under den kris som vårt land nu genomgår.

Det är inte läge att försöka ta poäng på olika tillkortakommanden som lett till problem och brist på ex sjukvårdsartiklar.

Tids nog stundar bättre tider och då är det dags att göra bokslut på det som varit, och inte minst lägga grunden för en bättre politik för framtiden. Detta är strategin för ansvarsfulla oppositionspolitiker som inser vikten av att först besegra coronan och mildra dess katastrofala effekter på samhället.
Vi ser gärna att även politiska skribenter som Erlingson kommer till insikt och lägger sina påhopp åt sidan till förmån för mer sansade inlägg. Efter krisen kommer ansvar att utkrävas för bristerna i svensk beredskap och sjukvård. Då måste alla kort upp på bordet, även de som enligt Erlingson är obekväma.

Sven Lundh

Sven Lundh

Hanna Nilsson

Hanna Nilsson

Ulf Berggren

Ulf Berggren

Paul Thurn

Paul Thurn