Återgå till varm mat | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Återgå till varm mat

Nsk 2018-11-24

I NSk 20/11 fanns ett stort reportage om de brister i mathållningen för äldre som börjar uppdagas. Som det ser ut idag kommer försöken med att servera kylda matlådor att permanentas och Sverigedemokraterna vill se en annan utveckling. Det finns många skäl till att servera varm mat baserad på lokala råvaror i mesta möjliga mån. Näringsvärdet blir ofta bättre och maten aptitligare. De äldre är vana vid hemlagad mat och det finns bättre möjligheter att specialanpassa kosten för dem som har behov av till exempel extra tillskott. Dessutom är det inte trevligt att äta mat varje dag som är värmd i mikrovågsugn. Många äldre lider av undernäring på grund av bristande aptit och en kall matlåda lär inte göra saken bättre.

Idag ser det olika ut i landets kommuner men många har valt att behålla eller återgå till det gamla systemet med valmöjligheter.

Sverigedemokraterna i Hässleholm röstade mot förslaget att införa kyld mat både på försök och sen permanent. Idag vill vi att kommunen ser över möjligheterna att återgå till att erbjuda varm mat. Sverigedemokraterna är för valfrihet så långt det är möjligt och vill gärna se varm mat som norm och kyld som alternativ.

Susanne Lottsfeldt (SD)
Hanna Sjöstrand (SD)