Arvet efter sjuklövern | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Arvet efter sjuklövern

Nsk 190619 – Nsk ändrade titeln utan övernskommelse med SD till ”Våra uppmaningar visar sig nu i stålbadet”

 

”Den som är försatt i skuld är inte fri”. Så löd Göran Perssons ord om vikten av sunda statsfinanser. Mycket oklokt har den forna statsministern sagt, men här hade han väldigt rätt.
När jag valdes in i kommunen 2010 hade vi en skuld på cirka en miljard, 8 år senare passerade vi tvåmiljardersgränsen. När vi nu ser de kommande fyra årens investeringar, så ligger de på ytterligare en miljard. Hässleholm är förvisso inte ensamt i denna situation, men det är föga tröst. Men man kan inte bli annat än bekymrad.

Kopplat till den invandringsrelaterade befolkningsökningen måste vi bygga många nya lägenheter och andra fastigheter, vilket kommer att öka på skulden per invånare ännu mer. Kostnaden för våra nya medborgare fortsätter att skjuta i höjden, och behoven lär inte minska i framtiden. De framtida investeringarna blir väldigt viktiga då självfinansieringen i kommunen är låg, och alla de nya investeringarna kommer vi genom lån att lägga på våra framtida generationer. Det måste vara så att varje generation ska bära sina egna kostnader. Därför är det enormt viktigt att varje investering är nödvändig och noga genomtänkt, vilket inte har skett under tidigare vanstyre.


Kommuninvest påvisar att Hässleholms kommunkoncerns investeringar under 2017 låg 160 miljoner över riksgenomsnittet, det vill säga nästan 3100 kronor mer per kommuninvånare än riksgenomsnittet.
Nu skriker de rödgröna partierna att vi måste satsa oss ur skuldberget, man kan undra ifall de skolkade från mattelektionerna. Helt ansvarslöst väljer de att köra samma misslyckade politik som de senaste decennierna, låna upp mer pengar och höj skatten.

Men sent skall syndaren vakna, och restalliansen i vår kommun har ändå de senaste åren börjat inse allvaret, vilket är ett steg i rätt riktning. Stålbadet har precis börjat, och våra uppmaningar gällande invandringens kostnader visar sig nu i restalliansens budget. Frågan är om vi kan begränsa förfallet, eller om ännu hårdare åtstramning krävs.
Låneskulden 2018 för kommunens invånare ligger på nästan 44000kr, en ökning från 2017 på cirka 5700 kronor. Vad väntar då för siffror detta år?
Sverigedemokraterna kommer att kämpa för att skattebetalarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt, för kommande generationers bästa.

Ulf Berggren – Gruppledare – Sverigedemokraterna Hässleholm