Årsmöte 2019 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Årsmöte 2019

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Hässleholm

2019-02-04

Sverigedemokraterna Hässleholm har i söndags den 3 februari hållit årsmöte i Bjärnums museum, där en rad viktiga beslut har fattats kring kommunföreningens framtid. Bland annat har ny styrelse valts för föreningen under årsmötet, en styrelse som bland annat kommer att leda föreningen genom valrörelsen inför Europaparlamentsvalet och vidare under verksamhetsåret.

I söndags den 3 februari höll Sverigedemokraterna Hässleholm årsmöte i Bjärnums museum. Under mötet fattades flera betydelsefulla beslut kring kommunföreningens framtid. Årsmötet gick till att börja med igenom ärenden kopplade till det gångna verksamhetsåret så som verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Därefter så valde årsmötet också styrelse, valberedning, revision samt ombud till distriktsårsmötet. Sverigedemokraterna Hässleholms styrelse för verksamhetsåret 2019 ser ut enligt följande:

Hanna Nilsson, ordförande (omval)

Sven Lundh, vice ordförande (omval)

Ulf Berggren, andre vice ordförande (omval)

Camilla Nordström, ledamot (omval)
Johan Peltonen, ledamot (omval)
Sussane Lottsfeldt, ledamot (omval)
Paul Thurn, ledamot (omval, tidigare suppleant)

Lennart Lindell, suppleant (omval)
Felicia Delsmark, suppleant (omval)
Ken Breisch, suppleant (omval)
Hanna Sjöstrand, suppleant (nyval)
Amanda Nyman, suppleant (nyval)