Ändringsyrkande ”Uppdrag att upphandla säbo-platser utifrån omsorgsförvaltningens behov” Omsorgsnämnden 20-03-31 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Ändringsyrkande ”Uppdrag att upphandla säbo-platser utifrån omsorgsförvaltningens behov” Omsorgsnämnden 20-03-31

Ändringsyrkande angående ”Uppdrag att upphandla säbo-platser utifrån omsorgsförvaltningens behov” ärende 05 Omsorgsnämnden 2020-03-31.

Sverigedemokraterna ser liggande förslag som otydligt och vi tolkar det som att tjänstemännen ska ta beslut hur många platser som ska upphandlas. Med anledning av denna otydlighet yrkar Sverigedemokraterna:

Att ge omsorgschefen i uppdrag att utreda tillkommande behov av antal platser i särskilt boende och överlämna och föredra informationen till omsorgsnämnden.

Att förvaltningschefen efter utredningen föreslår omsorgsnämnden antalet platser aktuella för upphandling för beslut.

Att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).

Susanne Lottsfeldt (SD)