Ändringsyrkande från Kommunstyrelsen 2018-02-28 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Ändringsyrkande från Kommunstyrelsen 2018-02-28

Ändringsyrkande angående ”Avtal med föreningar på Ljungdala” ärende #6 Kommunstyrelsen 2018-02-28

Sverigedemokraterna var från början emot ett uppköp av Hessleholm Network och i kommunfullmäktige 2016-05-09 röstade vi avslag.
Att vi nu sitter med detta beslut framför oss bevisar bara på hur dåligt skött hela denna affär har varit. Vi anser att när man köper ett bolag måste man fullfölja ingående avtal. Vilka avtal och uppgörelser som gjorts borde man haft full kunskap om vid ett köp av detta bolag. Sverigedemokraterna står bakom att likabehandlingsprincipen skall gälla i en kommun, men detta måste man tänka på INNAN man köper ett bolag.

 

Med anledning av ovan yrkar Sverigedemokraterna:

 

1. Att Hässleholms kommun avser att fullfölja avtalen som föregående ägare till Hässleholm Network AB har tecknat med föreningarna på Ljungdala.

2. Att punkt 2 och 3 stryks