Protokollsanteckning Tekniska nämnden 20-03-26 – ”Försäljning av Vanneberga skola” | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Protokollsanteckning Tekniska nämnden 20-03-26 – ”Försäljning av Vanneberga skola”

Protokollsanteckning

Tekniska nämnden 2020-03-26

Ärende 15 ”Försäljning av Vanneberga skola”

Sverigedemokraterna har hela tiden varit negativa till en nedläggning av Vanneberga skola. Vi hade gärna sett att Vanneberga skola blivit en jourskola eller resursskola istället för att gå till försäljning. Men då processen redan gått så långt så är det varken rimligt eller ansvarsfullt att i detta läge avbryta försäljningen.

Sverigedemokraterna väljer därför att inte delta i beslutet.

Ulf Berggren Gruppledare

Ulf Berggren (SD)