Hanna Nilsson om nämndsfrånvaro | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Hanna Nilsson om nämndsfrånvaro

Vår partikamrat, och förste vice ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden, Hanna Nilsson hade en insändare i Norra Skåne 21 mars:

De rödgröna tillsammans med Centern i Hässleholms kommun är bittra.

Detta är något inte minst Anders Edwall (C) gav uttryck för i radio P4 Kristianstad under fredagen den tionde mars då han orerade över min och nämndsordföranden Michael Koenens (L) frånvaro under första mötet i barn- och utbildningsnämnden (BUN) sedan alliansen övertog ordförandeskapet och mitt eget parti (SD) förste vice ordförandeposterna. Jag var hemma med sjukt barn och ordförande var hemma för sjukdom.

”Ordförande och förste och andre vice ordförande är i princip alltid på plats om det inte är något extremt märkligt”, uttryckte Edwall i radio P4.

Jag finner det ganska ironiskt att Edwall med sex års erfarenhet av barn och utbildningsnämnden, alltså arbete för just barnen i vår kommun, tydligen inte ansåg att min frånvaro på grund av sjukt barn var en godtagbar anledning.

Anser han att jag ska lämna mitt sjuka barn, inte ens tre år fyllda, själv i hemmet? Eller ska jag ta med henne på nämndmötet?

Är det så, kan jag bara hoppas att det inte är denna linje han själv drivit i BUN under alla sina år i nämnden. Det förefaller nämligen helt orimligt att ett litet sjukt barn ska klara sig själv hemma, dessutom under flera timmar.

Men det hade kanske passat Edwall bättre med en medelålders man på min post, med redan vuxna barn som inte haft något annat att förhålla sig till i livet.

Samtidigt måste jag medge att, det som rubriken lyder, är en aning smickrande. Han uttryckte ju faktiskt i radion att min frånvaro från ett möte var värt att beklaga för kommuninvånarna. Det måste ju tyda på att Edwall anser att jag har mycket att tillföra. Så det gick ju faktiskt att hitta något som var rimligt i Edwalls utspel i radion.

Värt att nämnas är att när BUN:s arbetsutskott sammanträdde så var det en Sverigedemokrat, Lars Klees, som var ordförande! Det var första gången det hände i Hässleholms kommun, men förhoppningsvis inte den sista!

Hanna Nilsson (SD)

 

 

//Håkan Spångberg 2017-03-21