Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Hanna Nilsson

Ordförande

SMS/Tel:

Sverigedemokraterna Hässleholm

Säterivägen 3

28195 Vankiva

 

 

 

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 

 

 

 • Ändringsyrkande från Kommunstyrelsen 2018-02-28

  Av hannainilsson den 1 mars, 2018
  0

  Ändringsyrkande angående ”Avtal med föreningar på Ljungdala” ärende #6 Kommunstyrelsen 2018-02-28

  Sverigedemokraterna var från början emot ett uppköp av Hessleholm Network och i kommunfullmäktige 2016-05-09 röstade vi avslag.
  Att vi nu sitter med detta beslut framför oss bevisar bara på hur dåligt skött hela denna affär har varit. Vi anser att när man köper ett bolag måste man fullfölja ingående avtal. Vilka avtal och uppgörelser som gjorts borde man haft full kunskap om vid ett köp av detta bolag. Sverigedemokraterna står bakom att likabehandlingsprincipen skall gälla i en kommun, men detta måste man tänka på INNAN man köper ett bolag.

   

  Med anledning av ovan yrkar Sverigedemokraterna:

   

  1. Att Hässleholms kommun avser att fullfölja avtalen som föregående ägare till Hässleholm Network AB har tecknat med föreningarna på Ljungdala.

  2. Att punkt 2 och 3 stryks

   

 • Motion angående ”Gode män” inlämnad på KF 2018-02-26

  Av hannainilsson den 27 februari, 2018
  0

  Motion angående gode män i Hässleholms kommun

  Tolfte kapitlet i föräldrabalken redogör för de skyldigheter och åtaganden som gode man åtar sig. Om man sätter sig in i detta är det svårt att förstå hur en person kan sköta dessa åtaganden tillfredsställande åt flera adepter på en och samma gång. Malmö är idag den kommun i landet där flest uppdrag för gode män förekommer, men även här i Hässleholm finns många uppdrag att fördela.
  Detta inte minst pga den massiva tillströmningen av sk ”ensamkommande barn” under 2015 och framåt. Uppdraget som god man är absolut inte kravlöst utan tvärtom ställs stora krav på engagemang och tillgänglig tid. Det är svårt att se hur dessa krav kan uppfyllas då en och samma person kan ha uppemot tio eller fler olika uppdrag. Enligt lag om god man för ensamkommande paragraf sex ska en god man fråntas sitt uppdrag om det inte genomförs tillfredsställande.
  Även ur ett barnrättsperspektiv är det viktigt att begränsa antalet uppdrag för gode män. Det är givet att barnet kan komma i kläm om dess företrädare inte har tid eller engagemang i tillräckligt stor mängd för att tillgodose alla behov.

  Med stöd av ovanstående bakgrund uppmanar Sverigedemokraterna i Hässleholm Fullmäktige:

  – Att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda och föreslå en maxgräns för hur många uppdrag/adepter en god man bör tilldelas.

  – Att ge berörd nämnd i uppdrag att kartlägga situationen i Hässleholms kommun angående antal uppdrag för gode män.

  – Att ge berörd nämnd i uppdrag att ta fram en ny utbildningsprocess för gode män inför framtiden.

 • INSÄNDARE

  Av hannainilsson den 20 februari, 2018
  0

 • Pressmeddelande från SD Hässleholm

  Av hannainilsson den 18 februari, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE 2018-02-18

  Framtidsvision Vänhemstomten, Paradiset, Björksäter och Kyrkskolan

  – På Vänhemstomten vill vi ha bostäder med publika lokaler exempelvis butiker, kontor eller parkeringsgarage på bottenplan, våning 2-4 bostäder.

  – På Paradiset vill vi ha flerbostadshus med goda parkeringsmöjligheter.

  – Björksätertomten tillsammans med Fasanen:1 där ser vi med fördel Säbo/Vårdcentral enligt Luleåmodellen (gemensamma måltidsutrymmen barn/äldre). Nybyggd förskola samt fritidsbyggnader. Alltså gemensamt kök för hela konceptet. Byggt i kommunal regi.

  – Hela Kyrkskolans tomt vill vi att Hesslehem skall köpa, bygga om matsalen/gympasalen till Familjens hus. Vi tycker kyrkskolans huvuddel skall bli bostäder. Nybyggnation skall ske med bostäder samt lokaler till bland annat hemtjänsten och ett parkeringsgarage i källaren. I denna nybyggnation vill vi även ha med lokaler till föreningar som idag huserar i Kyrkskolans gymnastiksal.

 • Initiativ om att återöppna järnvägsgatan i bägge riktiningar.

  Av hannainilsson den 18 februari, 2018
  0

  Initiativärende angående återöppnande av järnvägsgatan för mötande trafik, Tekniska nämnden 2018-02-27

  Efter ombyggnaden av området framför järnvägsstationen och skapandet av cykelväg mellan Andra avenyn och Tingshusgatan har framkomligheten för bilister blivit ytterst ansträngd. När Järnvägsgatan åter öppnades för trafik var denna enkelriktad mellan Tingshusgatan och Andra avenyn. Med tanke på det stora bilberoendet i kommunen och det faktum att stor lokalkännedom krävs för att ta sig fram i staden med bil vill SD verka för att underlätta för bilisterna.

  Med detta i åtanke yrkar Sverigedemokraterna i Hässleholm på:

  -Att cykelvägen på Järnvägsgatan mellan Tingshusgatan och Andra avenyn smalnas av till förmån för biltrafiken.

  -Att Järnvägsgatan åter blir öppen för trafik i båda riktningarna.

  _________________________ Ulf Berggren (SD)