Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Titta gärna runt, eller kontakta oss!

Hanna Nilsson kommunalråd

Hanna Nilsson

Kommunalråd & Ordförande

Sverigedemokraterna Hässleholm

Box 17

281 21 Hässleholm

hanna.nilsson@sd.se

Ulf Berggren Gruppledare

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 • Motion ”Gör Brännmästaren 7 till Ungdomens Hus” 200916

  Av palle den 16 september, 2020
  0

  Motion

  ”Gör Brännmästaren 7 till Ungdomens Hus”

  Till kommunfullmäktige i Hässleholm

  Sverigedemokraterna i Hässleholm kommer inom det närmsta rösta för ett köp av fastigheten Brännmästaren 7. Detta kommer säkert möta en del frågor, men givetvis gör vi inte något utan en genomtänkt plan bakom. Vår plan är att anpassa den del av Brännmästaren 7 som inte kommer vara externt uthyrd till Ungdomens Hus. Planerna på ett nytt Ungdomens Hus i Hässleholm har åter gått i stå och de ekonomiska förutsättningar finns inte för att bygga det Ungdomens Hus som önskats.

  I Brännmästaren 7 ser vi goda förutsättningar för att med enkla medel anpassa lokalerna till ett Ungdomens Hus. Om resterande delen av lokalerna blir uthyrda till externa hyresgäster, förutom de ca 700 kvadratmeter som kan anpassas till Ungdomarna, så kommer även det ekonomiska bli fördelaktigt för kommunen då vi bör få tillbaka det vi lagt på köpet av fastigheten över tid.

  Brännmästaren 7 har ett väldigt bra läge med närhet både till stationen och centrum, vilket kommer göra det attraktivt för ungdomarna och tillgängligt för de som pendlar med både tåg och buss. Närheten till Markan gör att man kan flytta verksamheten till Brännmästaren utan att tappa besökare på grund av läget. Närheten till Kulturhuset gör att man även kan använda de anpassade lokalerna som finns där till viss riktad verksamhet.

  Vi ser detta som en väldigt bra möjlighet för Hässleholms kommun att äntligen få till ett Ungdomens Hus inom snar framtid.

  På grund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  -Att kommunstyrelsen tar fram en utredning om hur man med enkla medel anpassar lokalerna (Brännmästaren 7) efter verksamhetens behov för Ungdomens Hus.

  -Att utredningen presenteras för beslut om genomförande till Kommunstyrelsen för vidare beslut i Kommunfullmäktige.

  -Att Markans verksamhet införs i Ungdomens Hus och verksamheten efter införandet lämnar lokalerna på T4-området.

  Hanna Nilsson (SD)

 • Reservation ”Motion om att återupprätta biblioteksfriden” 200916

  Av palle den 16 september, 2020
  0

  Reservation

  Ärende 11 ”Motion om att återupprätta biblioteksfriden”

  Kommunstyrelsens arbetsutskott Hässleholm

  Sverigedemokraterna ser det som en ytterst viktig fråga för kommunen och våra invånare att lugn och ro utan hot och stök skall råda i de kommunala biblioteken. Det har under upprepande tillfällen förekommit stök och bråk på vårt bibliotek i Hässleholm, vilket föranledde oss att skriva denna motion. Svaret till motionen känns väldigt tandlöst och vi menar att man ska våga pröva lagen vid de tillfällen det krävs och sätta ner foten. Detta om inte annat för att öka trycket mot lagstiftare att förstå att en ändring måste ske. I dagarna har dessutom BRÅ öppnat för att man ska kunna införa tillträdesförbud för de som inte sköter sig. Sverigedemokraterna är nöjda med att även BRÅ vill hantera problemen på samma vis som vi.

  När det gäller inpasseringssystem som vi i Sverigedemokraterna föreslår ser vi enbart det som en fråga om vilja från Kultur och fritidsnämnden, eller i detta fall ovilja. Vi tror på att om man gör ett inpasseringssystem, där man skannar sin legitimation i ingången, så kommer detta göra att personer med avsikter att störa väljer att inte gå in på vårt bibliotek överhuvudtaget. Vi vill gärna prova ett inpasseringssystem liknande det man gjort på Vankiva återvinningcentral, vilket också är en plats för allmänheten.

  Svaret när det gäller kameraövervakning på biblioteket ser vi som direkt odemokratiskt där man påstår att en fråga ägs av en nämnd före den ägs av politiken. Detta är enligt oss direkt felaktigt då vi som politiker ska kunna lägga motioner för att få nämnder att göra enligt vår vilja. Sverigedemokraterna vidhåller vikten av kameraövervakning i och runt allmänna platser där bråk och stök förekommer. I detta fallet ser vi biblioteket som en tydligt utsatt plats med behov av kameraövervakning.

  Sverigedemokraterna yrkade bifall på motionen i sin helhet, då detta ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet

  Hanna Nilsson

 • Badhusorganisation för hela kommunen

  Av palle den 14 september, 2020
  0

  Nsk 200914

  Svar angående insändare om Badhusorganisationen samt Sösdala simhall. Efter valet 2018 gjordes valet av den styrande minoriteten i kärnalliansen (M,KD och L) att stänga ner Sösdala simhall. Detta gjordes genom att deras budget röstades igenom av alliansen samt Folkets Väl. Sverigedemokraterna hade ej med en nedläggning av Sösdala simhall i sin budget men ofta när man läser insändare eller dylikt så får man uppfattning om att SD har haft något med detta beslut att göra. Så är alltså inte fallet.

  Sedan dess att Sösdala simhall lades ner så har SD filat på en lösning för Sösdala Simhall och hela Hässleholms badhusorganisation. Hässleholm har under många år haft en tanke och en plan av ett nytt badhus.

  Tanken som politiken i Hässleholm och även vi i SD har ärvt av tidigare styre sen många mandatperioder som gått, har varit ett nytt stort badhus i centrala Hässleholm för att ersätta Q-poolens simhall.

  Efterhand som vi suttit med i utredningar och beräkningar kring en ny simhall har vi insett en för oss i SD avgörande faktor. Det är att om vi ska bygga ett nytt stort badhus i Hässleholm kommer vi behöva lägga ner ytterligare badhus i kommunen. Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga ett nytt badhus och samtidigt ha kvar Tyringe, Sösdala, Bjärnum, och Vinslövs bad.

  Nedläggning av övriga badhus förutom i Hässleholm är något som vi i SD aldrig kommer kunna ställa upp på.

  Det var då vi började fundera och räkna på en alternativ lösning. För oss i SD är det viktigt att hela tiden vara lösningsorienterade och inte fastna i principer.

  Det är för oss viktigt att kunna ändra oss om vi ser en ide eller möjlighet som är bättre än tidigare idéer och beslut.

  När vi då kom fram till en möjlighet som landade i princip samma kostnader för kommun men istället kan ge ett mervärde för hela kommunen och inte bara Hässleholms stad, valde vi att presentera detta som den linje vi nu framöver kommer driva i vår kommun som vår framtida badhusorganisation. När man läser insändare så inser vi att en del har missförstått vår plan och kommer därför presentera den här för att ta bort eventuella frågetecken.

  Vår plan är att först och främst under en exempelvis femårsperiod renovera upp samtliga bad i vår kommun. Detta kommer göra att vi inte har någon brådska att få fram ett nytt badhus inom det närmsta. När sedan planen för Norden är klar och man kommer kunna bygga där, väljer vi att bygga ett mindre familjebad med rekreation. Alltså ingen ”simbassäng” utan ett mindre äventyrsbad för familj med möjlighet till bastu, bubbelbad och restaurang/fik. I samband med att detta är klart gör man Q-poolen till att enbart användas för simundervisning och föreningssimning.

  Man kan exempelvis på förmiddagen och kväll ha öppet för allmänt sim på Q-poolen så att denna möjlighet även kommer kvarstå. Detta kommer i förlängningen även göra att man inte för några ökade driftskostnader på just personal då man kan använda samma personal på både Q-poolen och det nya badet då de ej kommer ha samma öppettider. Man kommer i och med detta inte heller behöva bygga om Q-poolen för höga kostnader till annan verksamhet eller riva de andra badhusen som man ej kommer ha råd att drifta till förmån för ett nytt stort badhus.

  Vi vill att man direkt säkerställer underhållet på alla badhus genom en underhållsplan så att vi aldrig igen hamnar i denna situation med dåligt underhällda badhus igen.

  Hade vi idag byggt alla dessa badhus i kommunen?

  Svaret är antagligen nej, men nu när vi har dessa befintliga badhus i kommunen måste vi hitta den bästa lösningen som gynnar hela vår kommun och SD menar att vår idé är en långsiktig lösning för kommunens badhusorganisation.

  Vi ser fram emot samtal med övriga partier kring den framtida badhusorganisationen och hoppas att vår idé snart kan bli verklighet.

  Hanna Nilsson – Ulf Berggren

 • Motion ”Badhusorganisationen i Hässleholms Kommun” 200831

  Av palle den 31 augusti, 2020
  0

  Motion

  Angående ”Badhusorganisationen i Hässleholms Kommun”

  Till Kommunfullmäktige i Hässleholm

  Under många år har diskussionen om ett nytt badhus i Hässleholm pågått. Vi har nu landat i placeringen av ett nytt badhus och detta skall detaljplaneras i området Norden. Nästa steg i processen är att besluta om innehållet i det nya badhuset. Sverigedemokraterna har då ett förslag om hur hela den samlade badhusorganisationen kan planeras.

  Vi föreslår att på Norden skall vi planera för och bygga ett mindre badhus som riktar in sig mot barnfamiljer och rekreation. Kanske ett litet äventyrsland för de minsta, bastu och bubbelpool etcetera. Alltså ett mindre kostsamt badhus (70-90 miljoner) än det som först föreslagits för politikerna. Eftersom platsen för detta badhus ligger i startgroparna i etableringsprocessen så kommer det antagligen ta några år innan byggstart och ett färdigt badhus står på plats.

  Vårt förslag är då att man under exempelvis en femårsperiod renoverar upp samtliga badhus i Hässleholms kommun, Q-poolen, Tyringe, Bjärnum, Vinslöv och Sösdala. Hässleholmsgårdens varmvattenbad borde med fördel kunna flyttas till något av de befintliga badhusen, men det får experter utreda. När sedan det nya badhuset står på plats i Norden kan man exempelvis välja att använda Q-poolens simhall enbart för simundervisning till skolor och simklubb.

  Om man ser på helheten i detta förslag så kommer den ekonomiska delen i detta gå ungefär jämt ut med om man skulle bygga ett nytt flott badhus med dyra kapitalkostnader till följd. Även kostnaden för att bygga om eller riva simhallarna som efter dåligt underhåll så småningom kommer behöva stängas försvinner.

  Denna linje kommer Sverigedemokraterna förespråka för att så fort som möjligt få ordning på våra badhus som är så viktiga för samhället och för våra kommuninvånare.

  Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige:

  -Att utreda de ekonomiska kostnaderna och ta fram en plan för att renovera badhusen i Hässleholms kommun efter behov enligt ovanstående.

  -Att genomföra ovanstående.

  -Att ta fram en långsiktig underhållsplan för badhusen så att de framgent hålls i gott skick.

   

  Hanna Nilsson (SD)                    Johan Peltonen(SD)

 • Reservation ”Begäran om utökad investeringsbudget för att säkerställa en fortsatt framdrift i fiberprojektet under 2020” 200831

  Av palle den 31 augusti, 2020
  0

  Reservation

  Angående ärende 6 ”Begäran om utökad investeringsbudget för att säkerställa en fortsatt framdrift i fiberprojektet under 2020”

  Kommunfullmäktige 2020-08-31

  Sverigedemokraterna anser att fiberutbyggnadsprojektet har blivit en minst sagt kostsam historia och utvecklingen av projektet lämnar mycket att önska. Initialt var vi positivt inställda till fiberutbyggnadsprojektet men efter hand så backade även vi och ställde oss bland de kritiskt inställda mot projektet. Nu har vi dock kommit så pass långt i utbyggnaden så vi menar att det nu måste färdigställas. Dessa medel som skall tillföras i detta förslag kommer framförallt möjliggöra fortsatt utbyggnad på landsbygden vilket vi menar är tanken med hela projektet, att hela Hässleholms kommun skall ha tillgång till fiber.

  Därför kommer vi delta i detta ärende och inte yrka på något annat men vi väljer ändå att reservera oss mot beslutet på grund av ovanstående.

  Hanna Nilsson (SD)