Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Val 2018

9 september är det val. Då har du möjligheten att lägga din röst för ett bättre Hässleholm, där pengarna läggs på rätt saker.

Vill du lägga dina skattepengar på en stärkt välfärd, bättre gatuunderhåll, tryggare centrum, färre administratörer, fler lärare och omsorgspersonal?

Då är en röst på Sverigedemokraterna något för dig!

Vi vill:

– Införa kommunala ordningsvakter för ett tryggare centrum.

– Färre administratörer – fler anställda lärare.

– Minska kostnaden på den politiska organisationen, samt minskade politikerarvoden.

– Kraftigt minska invandringen till Hässleholms kommun.

– Bevara och öka verksamheten vid Magnarpskolonin.

– Ökad polisnärvaro.

– Satsa på en förbättrad mat i skolan och på äldreboende.

– Öka bemanningen inom omsorgen, samt förbättrade arbetsvillkor för personalen, exempelvis rätt till heltid och slopa delade turer.

– Att skolan återigen ska bli en trygg och säker arbetsplats för lärare och elever.

– Satsa på kransorterna för en levande landsbygd, samt bevara våra byskolor.

 

Vill Ni läsa vårt övriga program som gäller för hela Sverige, så klicka här!

 • Djurens väl

  Av palle den 13 augusti, 2018
  0

  Sverige har genom tradition präglats av nära band mellan människa och djur. Som gammalt jordbruksland förstod vi tidigt värdet av välmående djur på våra gårdar och behandlade dem därefter. Idag ser Sverige annorlunda ut och är ej längre jordbruksland, men respekten för djuren finns kvar på befintliga gårdar. Den konsument som väljer att köpa svenskt kött kan vara tämligen säker på att djuret har haft ett gott liv reglerat av djurskyddsbestämmelser.
  Även husdjur åtnjuter generellt hög status i vårt land. De som haft förmånen att växa upp med hund och katt kan vittna om villkorslös kärlek och aktivering i hemmet. För många unga är det också ett första steg i konsten att ta ansvar för en annan levande varelse.
  Sverigedemokraterna vill fortsätta värna om våra djur genom att strama upp djurskyddslagarna ytterligare snäpp. Trots allt förekommer djurplågeri och övergrepp vilket sällan leder till eftergifter för den skyldige. Skulle någon fällas för brott blir straffet milt.
  Vi vill inrätta en speciell djurpolis som skall arbeta med att spåra och lagföra djurplågare. Vidare vill vi utöka lagstiftningen med grovt djurplågeri vilket ska kunna leda till stränga straff. Vi vill förbjuda vilda djur på cirkus, investera i hästnäringen och bygga ut ridvägar och leder, samt kompensera svenska bönder som väljer att investera för att öka djurens välbefinnande. Det kostar att ge djurbesättningar dräglig tillvaro och detta måste uppmärksammas.
  Vi vill skjuta till medel för att säkerställa att länsstyrelsen har resurser för att förhindra vanskötsel av djur.

  Susanne Lottsfeldt (SD) – Marie Carlsson (SD)

 • Värna våra äldre

  Av palle den 10 augusti, 2018
  0

  Sveriges äldre förtjänar speciell uppmärksamhet med hänsyn till att vår välfärd är resultat av deras mödor. Vi Sverigedemokrater accepterar inte att äldre ska behöva dö isolerade eller sakna livets nödtorft under livets sista kapitel. Ålderdom ska förenas med värdighet. Så långt det någonsin är möjligt ska våra äldre få bo hemma med bibehållen livskvalité och glädje. Men möjligheter måste också finnas att få plats på äldreboende i eller nära hemorten .

  Sverigedemokraterna lägger inga ideologiska värderingar angående vilken driftsform som ska gälla vid våra äldreboende utan vi välkomnar både privata och offentliga. Det viktiga för oss är att de boende är nöjda,  att kvalité och valfrihet består. En aspekt för att uppnå dessa mål är ju också att personalen är nöjd med sina arbetsvillkor. Vi vill till exempel avskaffa de ofrivilliga delade turerna samt möjliggöra tillräcklig bemanning dygnet runt på äldreboenden och inom hemtjänsten.

  Ett generellt kompetenslyft inom vården står också på vår agenda. Vi vill införa yrkeslegitimation för undersköterskor samt anställa vårdservicepersonal som kan avlasta den vårdgivande personalen. För personal som vill jobba vidare efter pensionsålder erbjuder vi en skattereduktion samt lagstadgad rätt till deltid. Vi uppskattar den viktiga erfarenhet och kompetens dessa besitter. För att effektivisera äldrevården utan att kvalitén försämras föreslår vi att äldrevårdscentraler inrättas. Detta skulle ge äldre möjligheter till specialiserad vård i ett tidigt skede. För den som är 85 år eller äldre skall patientavgiften slopas. Tandvårdsbidraget ska ökas för att höja tandstatusen hos pensionärer med låg pension.

  Sist men inte minst vill vi uppmärksamma den viktiga maten. En matreform är önskvärd innehållande minimikrav angående näringsrik, god, samt nylagad mat både för hemtjänsten och på äldreboenden. Detta är för oss väldigt viktiga frågor och vi kommer göra allt i vår makt för att reformerna ska kunna genomföras.

   

  Johanna Hörgerud      (SD)
  Hanna Sjöstrand          (SD)

 • Motion till kommunfullmäktige angående höjning av brandberedskap 2018-08-08

  Av palle den 9 augusti, 2018
  0

  Motion till kommunfullmäktige angående höjning av brandberedskap

  Hässleholm 2018-08-08

  I skrivande stund härjas vårt land av skogsbränder av aldrig skådat slag. Runt 25000 hektar mark står i brand och dessa är helt utom kontroll. Ljusdal Kommun är värst drabbad och förutom släckningsenheter från hela Sverige har flera europeiska länder skickat personal att bistå. Att detta blir en dyrbar historia står utom alla tvivel och vi får vara tacksamma att inga personskador än så länge uppstått.

  Sverigedemokraterna har i Riksdagen tidigare motionerat om att införskaffa utrustning för vattenbombning åt Försvarets Herculesplan. Tyvärr blev motionen nedröstad men Sverigedemokraterna är övertygade om att flyget har en viktig roll att fylla vid bekämpning av skogsbränder.

  Brandberedskapen vid torrperioder behöver förbättras i vårt land. Ju förr en skogsbrand upptäcks ju lättare är den att bekämpa. Trots grillförbud i hela landet är brandfaran fortfarande extrem och nya bränder är bara ett blixtnedslag borta.

  Hässleholms kommun är efter skånska mått mätt vidsträckt och med stora skogsarealer. En brand här har alla förutsättningar att växa sig stor innan upptäckt. Ett bra sätt att öka kontrollen över våra skogar är att övervaka från luften. Frivilliga krafter kan användas för att vaka över svåråtkomlig terräng och skogsmark. Sverigedemokraterna vill att kontakt tas med en lokal flygklubb för att om möjligt upprätta en överenskommelse om flygövervakning av skog mot ersättning.

  Med stöd av ovanstående argument föreslår Sverigedemokraterna i Hässleholm Fullmäktige:

  Att fullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheten för samarbete med lokal flygklubb för att hjälpa till med brandövervakning mot ersättning.

 • Bunta ihop dem

  Av palle den 5 augusti, 2018
  0

  Regeringspartierna med Morgan Johansson som frontfigur vill lagstifta om ett förbud mot ”rasistiska och nazistiska organisationer”. Bakgrunden sägs vara NMRs närvaro i Almedalen och på andra platser där oroligheter mellan dessa och olika vänsterorganisationer uppstått. Idén är ingalunda ny utan har diskuterats fram och tillbaka sedan åttiotalet utan att någon Regering lyckats komma till skott.

  En lagstiftning av detta slag är dock inte oproblematisk utan öppnar upp för maktmissbruk och godtycke. Det har inte undgått någon att Stefan Löfven regelbundet klistrar rasistepitet på oss Sverigedemokrater och hävdar att vi har ”ett nazistiskt förflutet”. En ny lag skulle eventuellt kunna användas även för att förbjuda vårt parti och därmed underlätta för regeringspartierna att slippa möta oss i samhällsdebatten.

  Att likställa Sverigedemokraterna med NMR är intellektuellt ohederligt och dessutom ett förminskande av förintelsens offer under andra världskriget. Både nazismen och kommunismen är olika avarter av socialism och går inte att jämföra med vår socialkonservativa, demokratiska politik.

  En betydligt bättre väg att gå hade varit att förbjuda organisationer som förespråkar våld i sitt program. Detta skulle innefatta såväl ytterligheter på höger – samt vänsterkanten liksom extrema islamistiska organisationer. Det är inte utan att man undrar varför regeringspartierna väljer att förringa dessa.

  Sven Lundh (SD)                Hanna Nilsson (SD)

 • Våra skattepengar på lätt svenska.

  Av palle den 2 augusti, 2018
  0

  Hur ser det ut idag
  Det finns väl ingen som har missat hur det ser ut i vårt samhälle idag. No-go zoner, nerdragningar inom skola, omsorg, vård, rättsväsen och försvar. Men det är ju väldigt märkligt att det kunnat bli så här. Vi som har haft en så stabil och trygg miljö med bra service och ett säkert skyddsnät ifall något skulle hända. Nu har det blivit skjutningar, bilbränder och våldtäkter som avlöser varandra nästan varenda dag.
  Personal på boende och sjukhus som går på knäna, vilket har gett en katastrofal servicenivå, och det är de äldre och sjuka som får lida mest. Skolan är ju inte heller någon ljuspunkt i mörkret, usel studiemiljö med inslag av hatiska gängbildningar och misshandel.
  Polisen hinner inte heller med vad de ska göra, eftersom man är så underbemannade så får man prioritera, och det gör man. Det blir mest mord och skjutningar som man hinner med, allt det andra får stryka på foten.
  Nästan överallt inom statlig,regional och kommunal verksamhet ser man dessa problem, inte konstigt att man blir ledsen, arg och förtvivlad. Man vet ju att de som jobbar inom dessa verksamheter gör sitt yttersta, men ändå räcker de inte till.

  Varför är det så här?

  Det enkla svaret är pengar. Alla våra skattepengar hamnar i en påse, ur denna påse skall man sen fördela ut pengar till de olika verksamheterna. Det är våra politikers jobb att prioritera och fördela pengarna där de behövs mest och bäst. Detta har ju inte heller varit några problem, eftersom vi har haft en stor påse.
  Men med tiden så får ju en mycket större påse, kan man tycka. Jo, men när påsen är tom, så är den tom och då kan man ju inte heller dela ut mer pengar.
  Det är inte konstigt att de äldre knappt kan få socker till kaffet.

  Var tar pengarna vägen
  1/3 av alla våra pengar i påsen går till invandring och migrationspolitiken. 2006 började det spenderas pengar ordentligt av den dåvarande statsministern Reinfeldt. Det finns siffror som säger att det kostade upp mot 600 miljarder förra året. Beräkningar har gjorts att det sedan 1983 har kostat Sverige en sådan ofattbar summa som tvåtusen femhundranittio miljarder, eller lite kortare 2,59 biljoner.
  Sedan 2006 så säger Statiska Central Byrån att vi nästan tagit emot 1,5 miljoner utrikes födda. Sedan 1980 beräknas antalet vara 2,3 miljoner, av dessa är det ca 100.000 stycken som verkligen har skäl, så kallade konventionsflyktingar.

  Det ännu mer märkliga är att det finns papperslösa i vårt land, d.v.s. de som uppehåller sig här illegalt. Dessa papperslösa kan fortfarande utnyttja sjukvård, tandvård och få läkemedel. Barnen har också rätt till skolgång, allt detta enligt lagen.
  Stockholms landsting beräknade att de papperslösa kostade 197 miljoner i sjukvård 2017, och detta bara i Stockholms län. Sen finns det också gömda flyktingar, de har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, men inte lämnat landet.

  Går du eller jag in och vill ha en rotfyllning, så får vi betala 3-4000kr. Men en papperslös behöver bara betala 100-150kr för samma behandling.
  Jobbar du och jag i 40 år, betalar skatt och sliter på, så kan vi ta ut vår pension när det blir dags. Pension kan också en flykting som inte lyft ett handtag i detta landet få ut, och den är bara 800kr lägre än vad du och jag fick ut.

  Hur löser man det
  Från börjar var inte detta några problem, det fanns lite över, men efterhand som invandringen ökade behövdes mer pengar. Då gör man budgetsänkningar, detta leder till att man får plocka bort tjänster och dra ner på investeringar och underhåll. När inte detta fungerar så kan man ju ta bort ett och annat sjukhus och skippa försvaret. Till slut så måste man höja skatter för att kunna få något i pengapåsen att ta ifrån. Allt detta för att kunna betala för invandringen på vår bekostnad.

  Vad kan du göra
  Det är skillnad på invandrare och invandrare. Det finns de som kommer hit för att de vill bli svenskar, och respektera svenska regler och lagar. De vill göra rätt för sig och betala skatt. Sen finns det den andra gruppen av lyxinvandring som kommer hit till bankomaten Sverige för att ha det bra och få allt betalt. Det är denna grupp som urholkar vårt en gång så välfungerande sociala skyddsnät.
  Vi i Sverigedemokraterna vill begränsa invandringen kraftigt, och införa återvandring i synnerhet för lyxinvandrarna, de kriminella invandrarna, de gömda flyktingarna och alla papperslösa.
  Gör ditt val den 9:e september.

  Paul Thurn (SD)
  Sven Lundh (SD)