Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Hanna Nilsson

Ordförande

SMS/Tel:

Sverigedemokraterna Hässleholm

Säterivägen 3

28195 Vankiva

 

 

 

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 

 

 

 • INSÄNDARE

  Av hannainilsson den 20 februari, 2018
  0

 • Pressmeddelande från SD Hässleholm

  Av hannainilsson den 18 februari, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE 2018-02-18

  Framtidsvision Vänhemstomten, Paradiset, Björksäter och Kyrkskolan

  – På Vänhemstomten vill vi ha bostäder med publika lokaler exempelvis butiker, kontor eller parkeringsgarage på bottenplan, våning 2-4 bostäder.

  – På Paradiset vill vi ha flerbostadshus med goda parkeringsmöjligheter.

  – Björksätertomten tillsammans med Fasanen:1 där ser vi med fördel Säbo/Vårdcentral enligt Luleåmodellen (gemensamma måltidsutrymmen barn/äldre). Nybyggd förskola samt fritidsbyggnader. Alltså gemensamt kök för hela konceptet. Byggt i kommunal regi.

  – Hela Kyrkskolans tomt vill vi att Hesslehem skall köpa, bygga om matsalen/gympasalen till Familjens hus. Vi tycker kyrkskolans huvuddel skall bli bostäder. Nybyggnation skall ske med bostäder samt lokaler till bland annat hemtjänsten och ett parkeringsgarage i källaren. I denna nybyggnation vill vi även ha med lokaler till föreningar som idag huserar i Kyrkskolans gymnastiksal.

 • Initiativ om att återöppna järnvägsgatan i bägge riktiningar.

  Av hannainilsson den 18 februari, 2018
  0

  Initiativärende angående återöppnande av järnvägsgatan för mötande trafik, Tekniska nämnden 2018-02-27

  Efter ombyggnaden av området framför järnvägsstationen och skapandet av cykelväg mellan Andra avenyn och Tingshusgatan har framkomligheten för bilister blivit ytterst ansträngd. När Järnvägsgatan åter öppnades för trafik var denna enkelriktad mellan Tingshusgatan och Andra avenyn. Med tanke på det stora bilberoendet i kommunen och det faktum att stor lokalkännedom krävs för att ta sig fram i staden med bil vill SD verka för att underlätta för bilisterna.

  Med detta i åtanke yrkar Sverigedemokraterna i Hässleholm på:

  -Att cykelvägen på Järnvägsgatan mellan Tingshusgatan och Andra avenyn smalnas av till förmån för biltrafiken.

  -Att Järnvägsgatan åter blir öppen för trafik i båda riktningarna.

  _________________________ Ulf Berggren (SD)

 • Motion om införande av ett lokalt tiggeriförbud

  Av hannainilsson den 13 februari, 2018
  0

   

   

  Motion angående införande av ett lokalt tiggeriförbud

  Under valåret 2014 uppmärksammade SD att organiserad brottslighet frodades i spåren av tiggeriet i Sverige. En intensiv debatt tog vid och både media och övriga partier förnekade förekomsten av biverkningar.
  Efter valet har dock debatten gradvis svängt och idag höjs fler och fler röster för ett förbud både lokalt och förhoppningsvis också framgent nationellt tiggeriförbud. Fler verkar ha kommit till insikt vilket naturligtvis är glädjande. Kalla Fakta i tv4 har rapporterat om problemet under programtiteln ”Slav i Sverige”, och många tidningar skriver mer öppet idag om problemen i tiggeriets fotspår. Det har förekommit husockupationer, människohandel, narkotikaförsäljning, tvångsarbete i prostitution, samt kontokortsbedrägeri. Många tiggare ingår i organisationer som styrs av ledare som själva lever lyxliv i sina hemländer för pengarna de får in.

  Lokalt i Hässleholm ser vi ytor framför varuhus och gallerior upptas av människor som under förnedrande former sträcker fram en mugg, eller sitter tysta med böjt huvud med muggen framför sig. När dessa människor inte tigger ”bor” de i mycket primitiva läger illegalt på olika platser i eller strax utanför Hässleholms tätort. De sanitära problemen är stora och man förrättar sitt tarv på marken och svår nedskräpning är legio. Eftersom bosättningarna är illegala agerar polis och markägare efterhand och ber människorna flytta på sig. Lotten att städa boplatsen faller dock alltid på markägaren eller Tekniska Nämnden om marken är kommunal. Detta medför smittorisker för den personal som utför saneringen samt naturligtvis kostnader för skattebetalarna.

  Därför yrkar Sverigedemokraterna:

  – att ett lokalt tiggeriförbud instiftas.
  – att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges beslut, får i uppgift att ta fram förslag av platser där tiggeriförbud skall råda.

  Patrik Jönsson (SD)

  Ulf Berggren (SD)

 • VALSEDELN 2018

  Av hannainilsson den 10 februari, 2018
  0

  HÄR KOMMER VALSEDELN SOM FASTSTÄLLDES PÅ ÅRSMÖTET, FORTFARANDE ÄR DÄR NAMN PÅ VÄG IN SÅ DEN KOMMER ATT ÄNDRAS SÅ SMÅNINGOM. MEN SÅHÄR SER ALLTSÅ DEN  FÖRSTA VERSIONEN UT.

   

  VALSEDELN 2018
  1. Patrik Jönsson
  2. Hanna Nilsson
  3. Ulf Berggren
  4. Sven Lundh
  5. Jerry Andersson
  6. Johan Kronqvist
  7. Hans Bengtsson
  8. Petra Johansson
  9. Camilla Nordström
  10. Johanna Hörgerud
  11. Lennart Lindell
  12. Susanne Lottsfeldt
  13. Lars Klees
  14. Jonny Dolkov
  15. Maria Jönsson
  16. Gunnel Bruhn
  17. Jan Ringdahl
  18. Marie Carlsson
  19. Karina Olsson
  20. Hanna Sjöstrand
  21. Mats Andersson
  22. Mattias Jönsson
  23. Sverre Albinsson
  24. Ken Andersson Breisch
  25. Felicia Delsmark
  26. Paul Thurn
  27. Lars Widigsson
  28. Malin Fransson
  29. Peter Carlsson
  30. Lennart Nilsson
  31. Ann Christiansen
  32. William Gunnarsson (ej godkänd än, lyfts in av styrelsen)
  33. Bo Göran Svensson
  34. Sandra Askerhag (ej godkänd än lyfts in av styrelsen)
  35. Henrik Christiansen
  36. Linda Granqvist
  37. Thomas Björklund
  38. Yngve Jacobi
  39. Kjell-Åke Lundin
  40. Selwyn Gester
  41. Gehrt Niklasson